Bảng Giá VPS GAME

GAME #2

$99.99

đ 100,000 / tháng

CPU: 1 core
Dung lượng 20 GB
RAM: 2 GB
Hỗ trợ Setup game theo yêu cầu
Hỗ trợ game java, giả lập, 2D
Hỗ trợ 24/7
ĐĂNG KÍ

GAME #3

$99.99

đ 180,000 / tháng

CPU: 2 core
Dung lượng 20 GB
RAM: 4 GB
Hỗ trợ Setup game theo yêu cầu
Hỗ trợ game java, giả lập, 2D
Hỗ trợ 24/7
ĐĂNG KÍ

GAME #4

$99.99

đ 300,000 / tháng

CPU: 4 core
Dung lượng 20 GB
RAM: 8 GB
Hỗ trợ Setup game theo yêu cầu
Hỗ trợ game java, giả lập, 2D
Hỗ trợ 24/7
ĐĂNG KÍ

GAME #5

$99.99

đ 530,000 / tháng

CPU: 8 core
Dung lượng 20 GB
RAM: 16 GB
Hỗ trợ Setup game theo yêu cầu
Hỗ trợ game java, giả lập, 2D
Hỗ trợ 24/7
ĐĂNG KÍ

Loại Game hỗ trợ

Chủ động lựa chọn nhiều hệ điều hành với các phiên bản khác nhau tuỳ theo nhu cầu sử dụng